Recherchediensten

Rechercheren is geen hobby

Door een arbeidsrechtadvocaat uit mijn netwerk werd ik gewezen op een vonnis, uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland in september 2018. Een werkgever (detailhandelbedrijf) liet een werkneemster die met ziekteverlof was volgen, teneinde vast te kunnen laten stellen of er, zoals de werkgever vermoedde, sprake zou kunnen zijn van frauduleus ziekteverzuim. De betreffende arbeidsrechtadvocaat vroeg mij…

Lees meer

Vernietig(en)(d)

Criminaliteit nederland

Een van mijn opdrachtgevers stuitte op een probleem: afgekeurde producten werden door een derde partij te koop aangeboden. Wat nu..? De partij afgekeurde producten waren aanvankelijk opgeslagen bij een logistiek dienstverlener. De goederen waren, zo bleek uit vervoersdocumenten, getransporteerd naar het bedrijf waar de goederen vernietigd moesten worden. Ook van die vernietiging waren bewijsdocumenten, zodat…

Lees meer

Sigaretten voor een grijpstuiver….

Op zaterdag 3 november 2018 plaatste het Algemeen Dagblad een artikel over de handel in illegale sigaretten in Nederland, en vooral over de manier waarop Interro Recherchediensten hier actief in optreedt. Om tot dit artikel te komen ging Peter Groenendijk, journalist voor het AD, een dag met me op pad. Heb je het artikel gemist?…

Lees meer

Werkgever op de vingers getikt

Vertrouwen recherchediensten

  Een werkgever is door de Kantonrechter Noord-Holland op de spreekwoordelijke vingers getikt nadat deze werkgever had besloten een onderzoek te laten verrichten naar de handel en wandel van een medewerkster welke met ziekteverlof was. De werkneemster was met ziekteverlof, de werkgever had (om welke reden is onduidelijk) twijfels bij de oprechtheid van de ziekmelding.…

Lees meer

Internetpesters RTL 5

Peter R de Vries met John van Interro - Internetpesters

Internetpesters aangepakt is een programma waarin Peter R. de Vries mensen helpt die gepest, gestalkt of bedreigd worden. In het programma wordt alles ingezet om de identiteit van de daders te achterhalen. Wanneer de identiteit van de dader(s) is vastgesteld wordt er een ontmoeting geregeld tussen hen en het slachtoffer. Tijdens deze ontmoeting worden de…

Lees meer

Criminaliteit in Nederland. Onoplosbaar?

Criminaliteit nederland

Een gemeentehuis gaat in vlammen op, burgemeesters worden bedreigd, gemeenteraden geïnfiltreerd. Schatrijke criminelen financieren sportclubs. In volkswijken zijn drugsbazen de nieuwe welzijnswerkers. Als een Turkse jongen op straat wordt neergeschoten, komt Satudarah het verkeer regelen. Dat is de achterkant van Nederland. Dit is de eerste passage uit het boek “De achterkant van Nederland” van Pieter…

Lees meer

Je móet kiezen: criminaliteit of schending privacy…?

Privacyschending criminaliteit

Fraude bestrijden. Misdrijven oplossen. Slachtoffers helpen. Dus: ‘daders’ opsporen en identificeren. Dat is wat een Particulier Onderzoeker bezig houdt (naast andere zaken, uiteraard). Noodzakelijk, omdat lang niet ieder strafbaar feit tot een politieonderzoek leidt. Vervelend, maar de realiteit. De politie kampt met serieuze capaciteitsproblemen, te krappe budgetten, prioriteitenlijstjes. Dat is een vervelende gewaarwording voor velen,…

Lees meer

Privacyschending – het probleem van een particulier detective bureau

Privacyschending detective bureau

Onlangs verrichte ik een onderzoek naar oplichtingspraktijken, waarin de goede naam van een van mijn opdrachtgevers werd misbruikt. Tijdens mijn werk bleek ‘privacy’ weer eens een schild waar particuliere onderzoekers té vaak tegenaan lopen. De casus in het kort: Een (nog altijd) onbekende heeft een website gebouwd, waarop hij zich voordoet als iemand anders, als…

Lees meer