Concurrentiebeding – Alles wat jij als ondernemer moet weten

Als ondernemer wil je voorkomen dat je (ex-) werknemer de kennis en goodwill die hij tijdens het dienstverband heeft opgebouwd kan benutten door bij een concurrent te gaan werken of door zelf een concurrerend bedrijf op te zetten. Om dit zo goed mogelijk te voorkomen doe je er verstandig aan een concurrentiebeding op te nemen in het arbeidscontract.

Heb je het vermoeden dat jouw (ex-) werknemer zich niet houdt aan het concurrentiebeding? Schakel dan op tijd hulp in van bedrijfsrechercheGoed om te weten: een kennismakings- en intakegesprek met Interro is altijd gratis.

Klaar om meer te ontdekken?

Neem contact op!

Vraag & antwoord

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een extra bepaling die meestal in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In deze bepaling staat aangegeven dat de werknemer na afloop van de arbeidsovereenkomst niet bij of voor een concurrerend bedrijf mag gaan werken (of zelf een concurrerend bedrijf mag starten, dat is dan een Non-concurrentiebeding) gedurende een afgesproken tijd.

Een concurrentiebeding moet altijd schriftelijk vastgelegd zijn en ondertekend door werkgever en werknemer om als document rechtsgeldig te zijn. Zowel de werkgever als de werknemer dienen bij ondertekening meerderjarig (18 jaar of ouder) te zijn. Bij minderjarigheid moet er getekend worden door een wettelijk vertegenwoordiger.

In het concurrentiebeding staat uitgebreid en goed beschreven over welke functies c.q. werkzaamheden het beding gaat. Ook de motivatie kan van wezenlijk belang zijn, of zelfs een wettelijke eis. De reden dat een werknemer na beëindigen van zijn dienstverband niet bij een concurrerend bedrijf mag werken moet zo goed en concreet mogelijk beschreven worden, als ook gedurende welke periode (meestal is dit 1 of 2 jaar) dit beding geldt. Daarnaast kan het van belang zijn het gebied te noemen waarvoor het beding geldt. Denk hierbij aan vestigingsplaats, aantal kilometers, provincie, land etc.

Wanneer je twijfelt aarzel dan niet en schakel op tijd een adviseur in. Werknemers hebben in deze tijd niet zomaar een andere baan en zullen vaak makkelijker over het concurrentiebeding denken dan jij.

 

Heb je al problemen of vermoed je dat je ex-werknemer zich niet aan het concurrentie- en/of relatiebeding houdt? Schakel dan professionele hulp in die dit voor je kan uitzoeken en documenteren.

 

 

Wanneer en waarom is het goed om een concurrentiebeding op te nemen in het arbeidscontract?

Wanneer je als bedrijf/werkgever niet wil dat een werknemer na het beëindigen van zijn dienstverband, de kennis en goodwill, opgedaan in jouw bedrijf, in dienst stelt van een concurrent, doe je er goed aan een concurrentiebeding deel uit te laten maken van het arbeidscontract.

Het concurrentiebeding beperkt de werknemer in het recht van vrije keuze voor het vervolg van zijn loopbaan. Je voorkomt hiermee dat de werknemer jouw vertrouwelijke, innovatieve, creatieve of zakelijke ideeën, plannen en werkzaamheden, net als de goodwill die je bij de klanten hebt opgebouwd, zal gebruiken bij een ander bedrijf gedurende de tijd die beschreven is in het beding.

Een concurrentiebeding wordt door steeds meer bedrijven en werkgevers gebruikt. De praktijk leert dat het noodzakelijk is in heel veel branches. En denk vooral niet dat het voor jouw branche niet geldt! Het lijkt een eenvoudige procedure, maar het is raadzaam je hierover goed te informeren omdat er zeer regelmatig overtredingen van het concurrentiebeding plaatsvinden. Dat wordt dan vaak tot bij de rechter “uitgevochten”.

 

 

Wanneer wordt een concurrentiebeding nietig verklaard?

Het komt voor dat de rechter om inhoudelijke of administratieve redenen het beding ongeldig verklaart. Dan wordt het concurrentiebeding nietig verklaard. Om dat te voorkomen is het belangrijk deze materie goed te kennen. Schakel de hulp in van een expert wanneer je niet zeker bent van de administratieve en inhoudelijke correctheid van het concurrentiebeding dat jij af wilt sluiten met je werknemer. Of wanneer je al een situatie of vermoeden hebt dat een ex-werknemer zich niet aan een concurrentiebeding houdt.

 

 

Wat zijn voorwaarden van het concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding moet voldoen aan de wettelijke voorschriften (Burgerlijk Wetboek- Boek 7, artikel 653) om geldig te zijn.

Hierin wordt o.a. vermeld dat een concurrentiebeding alleen geldig is wanneer de werkgever dit met de meerderjarige werknemer schriftelijk is overeengekomen.

Wanneer de werkgever “schadeplichtig” is aan de manier waarop de arbeidsovereenkomst geëindigd is, kan de rechter het concurrentiebeding nietig verklaren. Bijvoorbeeld na onterecht ontslag op staande voet.

Wanneer het belang van de werkgever ondergeschikt is aan de (bewezen) belemmering tot werkzaamheden of benadeling door het beding van de werknemer, kan de rechter het beding geheel of gedeeltelijk nietig verklaren.

Een concurrentiebeding geldt in elk geval voor de werkzaamheden na afloop van de arbeidsovereenkomst, maar kan ook betrekking hebben op concurrerende werkzaamheden tijdens het dienstverband.

De meeste werkgevers laten het concurrentiebeding vervallen indien de werknemer tijdens of na de proeftijd geen aanstelling in het bedrijf krijgt. Aangenomen wordt dan dat de werknemer gedurende die korte tijd nog niet veel kennis en goodwill kan benutten bij een volgende werkgever.

 

 

Is een concurrentiebeding ook geldig voor je huidige werknemers?

Ook als een werknemer nog in dienst is bij jou kan hij/zij het concurrentiebeding overtreden. Het kan zijn dat een werknemer toch stiekem werkzaamheden uitvoert voor jouw concurrent. Of de werknemer verricht concurrerende werkzaamheden binnen jouw bedrijf. We spreken dan wel van ‘een winkel in de winkel’. Voorbeelden hier van zijn bijvoorbeeld te vinden bij garagebedrijven en andere bedrijven waar ambachtelijk gewerkt wordt, maar ook in bijvoorbeeld de bouwsector. Werknemers die bij bestaande klanten hun diensten aanbieden tegen een veel lager tarief.

Geloof me: het komt voor, vaker dan je denkt.

Door middel van open bronnenonderzoek en bijvoorbeeld observaties kunnen rechercheurs van Interro vaststellen of er inderdaad sprake is van fraude.

 

 

Concurrentiebeding in loondienst en als ZZP-er

Een concurrentiebeding voor een vast contract (onbepaalde tijd)

Wanneer je een werknemer in dienst neemt met een contract voor onbepaalde tijd staat het je vrij in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen bij aanvang van het contract.Wanneer je een werknemer in dienst neemt met een contract voor onbepaalde tijd staat het je vrij in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen bij aanvang van het contract. Het beding moet voldoen aan alle regels die hiervoor in de wet beschreven staan.

Een concurrentiebeding kan opgeheven/veranderd worden indien:

  • De werkgever en werknemer hierover consensus bereiken
  • Bij faillissement van het bedrijf, na overleg met de curator
  • Een forse uitbreiding van het bedrijf
  • Veranderde werkzaamheden van het bedrijf

Een concurrentiebeding moet bij een nieuwe arbeidsovereenkomst in hetzelfde bedrijf of voor dezelfde werkgever in principe altijd opnieuw in het arbeidscontract worden opgenomen en getekend. Het oude concurrentiebeding is dan niet meer rechtsgeldig.

 

 

Een concurrentiebeding voor een tijdelijk contract (bepaalde tijd)

Sinds de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die op 1 januari 2015 werd ingevoerd, is een concurrentiebeding bij een contract voor bepaalde tijd wettelijk niet toegestaan…

Alléén wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en de uitgebreide motivering voor deze belangen zijn opgenomen in het concurrentiebeding, is er een mogelijkheid tot een geldig concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst.

Houd er rekening mee dat dit een uitzondering op de wet is. Laat je altijd adviseren om problemen in de toekomst te voorkomen.

 

 

Een concurrentiebeding voor een samenwerking met een ZZP-er

Werk jij samen met een ZZP-er, zelf of via een bemiddelaar en heeft de ZZP-er bij jou of de bemiddelaar een concurrentiebeding getekend, dan kunnen dezelfde wettelijke regels gelden als voor iemand in loondienst. Wel is het reëel om de tijdsduur van het beding te beperken. Een ZZP is vaak afhankelijk van het netwerk van diegene waar hij steeds tijdelijk zijn arbeid levert.

 

 

Laatste tips voor een goed concurrentiebeding

  • Laat het beding niet te lang duren
  • Een mondelinge afspraak of een niet getekend concurrentiebeding is nóóit geldig. Zorg dan ook voor de juiste afhandeling.
  • Beschrijf de functie en werkzaamheden zo duidelijk en beperkend mogelijk
  • Hou de geografische reikwijdte van het beding beperkt tot wat noodzakelijk is
  • Zorg voor een uitgebreide schriftelijke motivatie en duidelijke beschrijving
  • Wijs de werknemer bij vertrek schriftelijk op het concurrentiebeding

Heb je een concurrentiebeding opgesteld, maar heb jij het gevoel dat je (ex-) werknemer zich daar niet aan houdt? Schakel dan op tijd een adviseur in. Het overtreden van een concurrentiebeding kan erg schadelijk zijn voor je onderneming.

Heb jij nog vragen of een tip voor andere lezers? Laat wat van je horen door hier onder een reactie te plaatsen.

Concurrentiebeding alle informatie

Interessant voor jouw netwerk?

Mijn nieuws blijven volgen?

Laat een reactie achter