Ongeoorloofd (ziekte)verzuim

Het is een van de meest onderschatte vormen van interne fraude: fraude bij ziekteverzuim.

Ziekteverzuim kost het Nederlandse bedrijfsleven enorm veel geld; volgens
MKB Servicedesk bedragen de kosten van een ziek personeelslid zo'n € 230,- tot € 400,- per dag. Tijdens een onderzoek bleek 29% van de ondervraagde werkgevers te maken te hebben met langdurig ziekteverzuim binnen de organisatie.

Langdurig ziek, dat is 4 weken of meer. Twintig werkdagen. Twintig werkdagen à € 230,-.
Dat is dus € 4.600,-. Verdampt. Weg. Ten laste van de winst. Typisch iets om te laten onderzoeken!

Vragen over fraude bij ziekteverzuim? Vraag tijdig om gratis advies.

Interne fraude door het veinzen van ziekte

Een werknemer die ziek is, is natuurlijk vervelend. Erger is wanneer een personeelslid zijn ziekte veinst, fraude bij zijn/haar ziekteverzuim pleegt dus,  en de werkgever hiervoor duizenden euro's laat betalen.

In de afgelopen jaren heeft Interro meerdere onderzoeken verricht naar onterecht ziekteverzuim. Steeds nadat signalen bij de opdrachtgever werden ontvangen dat de medewerker niet zo ziek was als hij/zij deed voorkomen. In veel gevallen werd daadwerkelijk vastgesteld dat er van ‘ziek zijn’ geen sprake was.

Eén verbazingwekkend voorbeeld: een personeelslid had aangegeven rugklachten te hebben en dikwijls fysiotherapie nodig te hebben. Wij ‘betrapten’ deze zieke medewerker op het moment dat hij naar eigen zeggen op de massagetafel zou moeten liggen, maar hij in werkelijkheid aan een caravan lag te klussen. Op de grond, op zijn rug.

 

Ongeoorloofd ziekteverzuim is natuurlijk gewoon keiharde fraude. Fraude, die je kan laten onderzoeken door een bedrijfsrechercheurPak fraude bij ziekmelding aan. Bel 040-7115353 en vraag om gratis advies.

Verdenk jij een werknemer van fraude?

Verdenk jij een werknemer van fraude door ongeoorloofd ziekteverzuim? Zet dan de eerste stap naar een onderzoek.

Voor aanvang van een onderzoek toetsen we samen de toelaatbaarheid van het onderzoek en spreken we een stappenplan door. Dat is belangrijk, om te voorkomen dat de Rechtbank de werkgever terugfluit, zoals onlangs gebeurde. Wij zorgen voor het juiste advies en als het nodig is gedegen onderzoek naar fraude bij ziekteverzuim. 

In contact komen met Interro

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.