Diefstal door personeel

Home » Diensten » Arbeidsrecht » Diefstal door personeel

Is het meenemen van een pen van je werk strafbaar? Kan je zo maar, zonder het te vragen, op je werk 1.000 kopietjes maken voor de plaatselijke sportvereniging?

Dit soort vragen krijgen wij met regelmaat, ook in bijvoorbeeld radio-interviews. Het antwoord is niet altijd even simpel. Veel hangt af van afspraken die binnen een bedrijf gemaakt worden, maar die afspraken zijn eigenlijk altijd een verruiming van wat in de basis geldt: je blijft van andermans spullen af. Zonder toestemming iets meenemen is diefstal (of verduistering).

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ontelbaar veel kwesties onderzocht waarin sprake bleek te zijn van diefstal door eigen personeel of diefstal door anderen waarbij het eigen personeel een faciliterende rol bleek te hebben. Door een juiste inventarisatie te maken en de beschikbare informatie op verantwoorde en zorgvuldige manier te analyseren kan een plan van aanpak voor een onderzoek worden opgesteld. Met behulp van verschillende elementen kan dit onderzoek worden opgebouwd en uitgevoerd, steeds met de gedachte dat proportionaliteit en subsidiariteit een rol spelen. Eenvoudig gezegd: met het minst zware en ingrijpende middel moet worden geprobeerd het maximale resultaat (het achterhalen van de waarheid) te bereiken. Dit betekent dat het geen vanzelfsprekendheid kan zijn om over te gaan tot bijvoorbeeld het plaatsen van ‘verborgen camera’s. Heimelijk cameratoezicht is een zwaar middel, en voordat hiertoe wordt overgegaan dienen een aantal belangrijke zaken te worden overwogen. Zo moet er bijvoorbeeld eerst gekeken worden of andere (minder ingrijpende) onderzoeksmethodes ook tot meer duidelijkheid kunnen leiden. Ook dient binnen een bedrijf of organisatie een cameraprotocol aanwezig te zijn.

Wanneer een onderzoek naar de verdwijning van geld of goederen voldoende aanwijzingen heeft opgeleverd voor betrokkenheid van één of meerdere medewerkers van een bedrijf of organisatie is een interview met die betrokkene(n) een essentieel onderdeel van het onderzoek. De betrokkene(n) heeft of hebben vanzelfsprekend recht op uitleg over het onderzoek en de onderzoeksuitkomsten, maar ook op hoor en wederhoor.

Wanneer er een onderbuikgevoel aanwezig is dat wijst op interne diefstal, aarzel dan niet en vraag om advies. Een intakegesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Geregistreerd door:

autoriteit persoonsgegevens

Erkend door:

justitie erkend

Lid van:

bpob