Redactie-ondersteuning

Home » Diensten » Media » Redactie-ondersteuning

Ik ondersteun redacteuren binnen de daarvoor geldende regels en kaders bij het verrichten van achtergrondonderzoeken, vaak naar personen. Vaak kan mijn expertise soms net datgene aan extra’s opleveren waardoor een item of programma nog nét dat beetje beter wordt of waardoor meer duidelijkheid over een kwestie ontstaat. Databankenonderzoek, maar ook onderzoek op locatie of observatie is in de afgelopen jaren een meerwaarde gebleken voor veel televisiemakers. Rechercheren is een vak, een specialisme. Door met de ogen van een rechercheur naar bepaalde dossiers en kwesties te kijken ontstaat vaak en andere invalshoek, en komen andere gegevens naar boven. Dit levert vaak nét dat beetje informatie op dat een dossier in een stroomversnelling kan brengen.

Geregistreerd door:

autoriteit persoonsgegevens

Erkend door:

justitie erkend

Lid van:

bpob