Civielrechtelijke aanpak

Home » Diensten » Merkenrecht » Civielrechtelijke aanpak

Wanneer een verkoper van namaakartikelen is geïdentificeerd is het uiteraard zaak deze verkoper te bewegen zijn activiteiten te staken en gestaakt te houden. Een merkhouder heeft in civielrechtelijke zin recht op schadevergoeding wanneer inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wordt gemaakt. Dit kan bij een rechter worden afgedwongen, maar in verreweg het grootste deel van de gevallen is een dergelijke schadevergoeding ook via een minnelijke regeling te realiseren.

Interro Recherchediensten ondersteunt merkhouders bij dit traject. Door het versturen van sommaties en andere documenten kan een overeenstemming met een inbreukmaker worden bereikt. Het streven is om de inbreukmaker alle kosten van het onderzoek en eventuele bijkomende schade te laten voldoen. In de meest ideale situatie is namaakbestrijding door Interro (nagenoeg) kostenneutraal voor de merkhouder.

Geregistreerd door:

autoriteit persoonsgegevens

Erkend door:

justitie erkend

Lid van:

bpob