Privacyverklaring Interro

Home » Privacyverklaring Interro

Interro Recherchediensten B.V. is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend. Interro Recherchediensten B.V. heeft een zogenoemd ‘privacystatement’ opgesteld, waarin u kunt lezen welke gegevens door Interro Recherchediensten B.V. bewaard en verwerkt worden, op welke wijze dat gebeurt en hoe u aan meer informatie kan komen. Lees het privacystatement hier: Privacyverklaring Interro Recherchediensten B.V..

In onderzoeken kan Interro Recherchediensten bij andere natuurlijke of rechtspersonen informeren naar de aanwezigheid van persoonsgegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen videobewakingsbeelden. Het delen (uitwisselen) van persoonsgegevens valt onder verwerken van persoonsgegevens. Dit is in beginsel verboden, maar onder bepaalde omstandigheden tóch geoorloofd. De Autoriteit persoonsgegevens heeft bepaald dat er sprake moet zijn van een grondslag, het behartigen van een gerechtvaardigd belang (‘een erg goede reden’) is een van deze grondslagen. Als een grondslag aanwezig is, zijn er nog altijd extra normen die moeten worden gevolgd. Op deze pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen wat de wettelijke basis is.

Een groot misverstand is dat alleen de politie informatie (zoals camerabeelden) zou mogen opvragen. Wanneer er sprake is van fraude, oplichting of ander onrechtmatig kan en mag men in de meeste gevallen persoonsgegevens verwerken, ÓÓK als het gaat om de belangen van een derde.

VOORBEELD: Er is ingebroken bij een bedrijf, en Interro Recherchediensten onderzoekt deze inbraak. Het pand van de buren van de benadeelde (de opdrachtgever) heeft beveiligingscamera’s hangen, en er is een goede kans dat de personen die de inbraak pleegden op deze camerabeelden zijn vastgelegd. De ‘buurman’ kan en mag deze camerabeelden delen met Interro Recherchediensten, MITS er aan voorwaarden (zoals bijvoorbeeld een goede vastlegging van de verantwoordelijkheden en verplichtingen aangaande het verwerken van deze camerabeelden door Interro) wordt voldaan.

Geregistreerd door:

autoriteit persoonsgegevens

Erkend door:

justitie erkend

Lid van:

bpob