Strafrechtelijke aanpak

Home » Diensten » Merkenrecht » Strafrechtelijke aanpak

Helaas lukt het niet in alle gevallen om civielrechtelijk tot een oplossing te komen, en sommige kwesties zijn simpelweg niet geschikt voor civielrechtelijke afwikkeling. In een dergelijk geval is het goed om te weten dat John Warrink korte lijnen heeft met de opsporingsinstanties in Nederland en zelfs daar buiten. Het doen van aangifte en het aanleveren van bewijs tegen een inbreukmaker is een veelgevraagde dienst. Voor bijna alle opdrachtgevers (merkhouders) dient Interro met grote regelmaat aangiftes in bij de politie en/of de FIOD.

Het doen van aangifte is geen op zich staand gegeven. met grote regelmaat gebeurt het dat het delen van de door Interro verzamelde informatie tot gevolg heeft dat de politie of de FIOD actie onderneemt, en dat grote hoeveelheden merkvervalste goederen van de markt worden geplukt.

In het verleden heeft onderzoek van Interro onder meer geleid tot de inbeslagname van bijvoorbeeld 27 miljoen sigaretten, 20.000 kilo waspoeder, 80 pallets met babydoekjes van een bekend merk, 76.000 flessen merkvervalste shampoo en veel meer.

Geregistreerd door:

autoriteit persoonsgegevens

Erkend door:

justitie erkend

Lid van:

bpob